Suomen Hippos laatii raviurheilun säännöt

  • Sääntöihin voidaan tehdä muutoksia, mikäli sääntövaliokunta hyväksyy ehdotukset.
  • Ehdotuksia sääntömuutoksiksi tekevät keskeiset sidosryhmät, kuten Suomen Ravivalmentajat ry sekä Suomen Hevosenomistajien Keskusliitto ry.
  • Viimeisimmät muutokset sääntöihin astuivat voimaan 1.1.2019.

Säännöt ovat voimassa jokaisessa juostavassa ravikilpailussa. Tarkkoja määräyksiä on palkitsemisen lisäksi muun muassa juoksun hylkäämisen syistä, kengittä juoksemisesta ja pakkolähtösummista. Sarjojen rajaukset, ennakkomaksulliset kilpailut ja muutoksenhaku tuomareiden ja sääntövaliokunnan päätöksiin ovat niin ikään saaneet omat välilehdet Suomen Hippoksen kotisivujen säännöistä kertovassa osiossa.

Suurkilpailuja varten on lisäksi omia, tiukempia sääntöjään. Suurkilpailuksi luokitellaan ravit, joissa ensimmäinen palkinto on vähintään 15 000 euroa. Niiden järjestämiseen on haettava erikseen lupa Suomen Hippoksen hallitukselta toimittamalla raveihin osallistumista koskeva sääntöluonnos koskien osallistujavalintaa ja mahdollisia karsintakilpailuja.

Ravikilpailujen säännöt velvoittavat niin hevosen omistajan, valmentajan, ohjastajan ja hoitajan, eläinlääkärin sekä tuomariston itsensä. Sääntöjen noudattamista valvoo kilpailun tuomaristo, joka myös käsittelee kaikki sääntörikkomukset, kuitenkin lukuun ottamatta niitä, jotka kuuluvat kilpailuissa toimivan eläinlääkärin ratkaistaviin tapauksiin.

Rangaistuksia voidaan jakaa useammasta syystä, kuten rikkomuk­sista, joilla saadaan aiheutettua etua tai haittaa joko itselle, toiselle kilpaili­jalle taikka järjestäjälle, tai rikkomuksesta, jonka kohteena on hevonen. Rangaistuksen muotoja ovat varoitus, sakko, ajokielto tai kilpailukielto. Raveissa pyritään suhteuttamaan rangaistus kyseisen kilpailun palkintotasoon.

Erilaisia ravilähtöjä

Ravilähtöjä ovat tietenkin kaikki tavalliset kärrylähdöt, ajetaan ne sitten ryhmälähtönä lähtöauton takaa tai tasoitusajona volteilta, ennalta määritellyiltä lähtöpaikoilta, jotka ovat 20 metrin välein. Näitä käytetään niin lämminveristen, kylmäveristen kuin ponienkin raveissa. Lisäksi ovat monté-lähdöt, joissa hevosta ohjastetaan ratsastaen. Monté-lähdöissä on pääsääntöisesti samat säännöt kuin kärrylähdöissäkin. Myös monté-lähtöjä juostaan niin hevosilla kuin poneillakin.

Raveissa hevosta ohjastavalla tulee olla voimassa oleva ajolupa, johon vaaditaan vähintään 16 vuoden ikä ja riittävä hevosenkäsittelytaito. Kursseja järjestetään raviradoilla. Poniajolupakurssin voi suorittaa 10-18 -vuotias. Kilpailulisenssistä pitää maksaa vuosittain.

Juoksun hylkäämisen syitä

Useimmiten juoksu hylätään väärän askellajin takia. Laukka tai peitsi eli saman puoleisten jalkojen liikuttaminen samaan suuntaan samassa tahdissa ovat molemmat virheellisiä ja ravaamista nopeampia askellajeja. Laukatessa tai peitsatessa hevosen on mahdollista saavuttaa etua muihin kilpailijoihin nähden, ja mikäli näin tapahtuu toistuvasti tai liian pitkän matkaa kilpailun aikana, suoritus hylätään. Myös hevosen askeltaminen, käynti ja pysähtyminen ovat kiellettyjä. Nämä tapahtuvat yleensä kilpailussa laukan tai peitsin yhteydessä, kun ohjastaja yrittää saada hevosta palaamaan takaisin oikeaan askellajiin eli raviin.

  • Murtautuminen eli juoksuradan vaihtaminen muita valjakkoja häiritsevästi on kielletty.
  • Radalta poistuminen on myös kielletty, eikä kilpailuun voi sen jälkeen palata.

Rike: kengittä ajaminen

Hevonen voidaan kisassa pitää kengitettynä, tai se voi juosta ilman kenkiä 16.3. – 14.11. välisenä aikana. Tästä on olemassa erityisiä määräyksiä ja siten myös rangaistuksia. Tieto on totopelaajille tärkeä, sillä se vaikuttaa hevosen askellukseen, suojien tarpeeseen ja sitä kautta vauhtiin. Muutos vaikuttaa toisilla hevosilla jopa kymmeniä metrejä. Vaikka kenkiä ja kengitystyylejä on lukuisia, totopelaajat saavat ainoastaan tiedon siitä, juokseeko hevonen kengillä vai ilman. Kengitystilanne pitää kertoa viimeistään tuntia ennen lähdön esittelyä. Tällöin pitää tietää, juokseeko hevonen ilman kenkiä.

Kengät saa rangaistuksetta lisätä hevoselle, kunhan asiasta ilmoitetaan esittelyyn mennessä. Rangaistuksia jaetaan esimerkiksi tilanteissa, joissa kavioista tulee kengittä ajetun lähdön jälkeen verta, tai kavionpohja on selvästi puhjennut. Tällöin valmentajalle määrätään 300 – 500 euroa sakkoa ja hevoselle parantumista varten 10 – 20 vuorokauden kilpailukielto. On myös mahdollista määrätä hevonen eläinlääkärin tarkastukseen ennen kuin kilpailukielto puretaan.

Mikäli kengittä ajamisesta ilmoitetaan ohjeistettua myöhemmin, mutta kuitenkin ennen esittelyä, valmentaja saa 50 euron rangaistusmaksun. Mikäli valmentajan ilmoittama kengitystieto osoittautuu virheelliseksi, valmentaja saa 150 euron sakon.

Sarjojen rajaaminen

Sarjakilpailuja rajataan vain lämminveristen kisoissa. Sarjoja rajataan esimerkiksi Suomessa syntyneille hevosille ajatuksena vahvistaa kotimaista kasvatustyötä. Kriteerinä näissä ovat perinteiset kasvattajakilpailut sekä niiden karsintalähdöt. Tarjolla on nuorten sarjoja 3-4 -vuotiaille, tavallisimmin alle 5 000 euroa tienanneille lämminverisille. Lisäksi ovat tammasarjat 3-4 -vuotiaille lämmintammoille.

Tammasarjoissa osallistumisoikeus on hevosilla, jotka ovat olleet Suomessa rekisterissä viimeistään kaksivuotiaina. Myös sellaisia kilpailuja juostaan, joissa etusija on Suomessa syntyneillä hevosilla. Perusmatkan palkintosumma saa tällöin olla korkeintaan 5 000 euroa. Viimeksi mainittuun on valmisteilla sääntömuutos, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2020 alussa.

Muutoksenhaku

Rangaistuksiin voi erilaisten sääntöjen puitteissa hakea muutosta. Ensin asiasta tehdään Suomen Hippokselle tarkistusvaatimus, joka on tehtävä kolmen vuorokauden kuluessa tiedoksi saannista, ja joka saa koskea vähintään kahdensadan euron sakkorangaistusta tai ajo- tai kilpa­ilukiel­toa.

Tarkistusvaatimuspäätöksestä voi tehdä oikaisuvaatimuksen Suomen Hippoksen muutoksenhakulautakunnalle taas kolmen vuorokauden kuluessa tiedoksi saannista. Vaatimukset käsittelee Suomen Hippoksen ravituomioistuin, joka valitaan vuodeksi kerrallaan. Suomen Hippoksen hallituksen asettamasta yli kolmenkymmenen vuorokauden pituisesta ajo- tai kil­pailukiellosta voi tehdä valituksen ravituomioistui­melle neljäntoista vuorokau­den sisällä hallituksen päätöksen saattamisesta hakijan tietoon.

Loppukiri

Ravikilpailuissa on siis monenlaisia sääntöjä ja määräyksiä, joita kaikkien asianosaisten tulee noudattaa. Noudattamatta jättämisestä seuraa sanktioita. Sanktioihin voi hakea muutosta sitä varten perustetulta muutoksenhakuelimeltä. Itse sääntöjä täydentävät jalostusohjesääntö lämminverisille, jalostusohjesääntö suomenhevosille sekä lääkintäohje.

Lääkintäohje käsittelee laajasti paitsi sallittuja ja kiellettyjä lääkeaineita, myös hoitotoimenpiteitä. Sen piiriin kuuluvat rehut ja lisäravinteet sekä homeopaattiset lääkkeet ja yrtit. Ravikilpailuissa on aina paikalla eläinlääkäri, joka paitsi tarkistaa dopingepäilyt ja kiellettyjen lääkeaineiden käytön, myös vastaa siitä, etteivät hevoset juokse sairaina tai huonokuntoisina.